Kontaktné údaje

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Nábr. Ivana Krasku 4

921 01 Piešťany

tel: +421 917 790 264

e-mail: liga@mojareuma.sk

Problémy s webovou stránkou hláste na https://www.pinf.sk/support/ (Vytvoriť nový tiket → Mojareuma.sk)

 

LPRe SR – Predsedníctvo

Meno Pozícia
LPRe SR Centrála
Mgr. Janka Dobšovičová Černáková predseda
Mgr. Katarína Barančíková podpredseda
Darina Kostíková tajomník
Ing. Anna Jursíková hospodárka
Ing. Mária Bónová člen výboru
Mgr. Bc. Lucia Slejzáková člen výboru
PhDr. Mgr. Helena Koníková člen výboru
Mgr. Martina Šillerová člen výboru
Ing. Petra Balážová člen výboru
Ing. Daniela Mikolášová Revízna komisia
Ing. Elena Tryznová Revízna komisia
Alžbeta Kabátová Revízna komisia
Daniela Mikulová náhradník
Peter Galko náhradník

 

LPRe SR – Iné kontakty

Meno a priezvisko Funkcia Email
PhDr. Elvíra Bonová šéfredaktorka IB  elvira.bnv@gmail.com
Ing. Anna Hýroššová účtovníčka liga@mojareuma.sk

Miestne pobočky a kluby

Miestna pobočka / klub Preseda
MP Banská Bystrica Mgr. Jaroslav Bečka
MP Bardejov Darina Kostíková
MP Bratislava Mgr. Jana Francúzová
MP Čadca Margita Durišová
MP Ilava Ľubomír Stratený
MP Košice Ing. Elena Melichárová
MP Lučenec Viktor Kvak
MP Martin Mgr. Elena Prostredná
MP Nitra Ing. Radoslav Regiec
MP Partizánske NEFUNGUJE
MP Poprad Mária Galková
MP Púchov Anna Motúzová
MP Senica Mgr. Marta Štítna
MP Topoľčany Ing. Tatiana Uhrinovská
MP Trenčín Janka Kučerová
MP Trnava NEFUNGUJE
MP Žilina Eva Sedliačková
LPRe Klub Motýlik Zuzana Pionteková
LPRe Klub Kĺbik Mgr. Jana Dobšovičová Černáková