WYETH Slovensko
ROCHE Slovensko
IWC of Bratislava
Mesto Trnava
Dom umenia Piešťany
Jozef Minárik – Cukrovinky Vrbové
Helena Feketeová – Hračky Vrbové