Ďakujeme partnerom LPRe – SMR, ktorí nám pomohli finančne, prispeli materiálne, poskytli dotáciu, odpracovali veľa hodín bez nároku na odmenu ako dobrovoľníci, prejavili záujem alebo povzbudili.
Vaša pomoc bola v prospech mladých reumatikov a detí s reumatickým ochorením JIA.

 

ROCHE Slovensko s.r.o.
Danica Van Hulle, Piešťany
IWC of Bratislava  (Medzinárodný klub žien)
Slovenský syndikát novinárov
Slovaktual, o. z. Vajanského 58, Piešťany
Abbott Laboratories Slovakia, s. r. o.
UCB s.r.o., org. zložka, Úprkova 4, 811 04 Bratislava
Vidiek a Ján Kuric
Národné osvetové centrum – Dom umenia Piešťany
Kamaráti z Krakovian
Bonsens s.r.o., Jesenského 3, Nové zámky

     
V mene detí, rodičov a mladých reumatikov vyjadrujeme úprimnú vďaku.
                                                                                                               Výbor LPRe-SMR