Klub Kĺbik

 Vážení priatelia,
oznamujeme Vám, že občianske združenie Liga proti reumatizmu – Sekcia mladých reumatikov / ďalej LPRe – SMR/ so sídlom Nábrežie Ivana Krasku 4, 921 01 Piešťany bola po schválení Výročnou členskou schôdzou LPRe – SMR z dňa 08.07.2012 transformovaná a zaregistrovaná na Štatistickom úrade SR v Bratislave 03.08.2012 pod názvom Liga proti reumatizmu – Klub Kĺbik. Po zmene názvu zostávajú pôvodní štatutári, sídlo, IČO, číslo účtu, kontakty.

[readon url=“http://mojareuma.sk/kto-sme/liga/smr/50-liga.html“]čítať dalej[/readon]