Liga proti reumatizmu na Slovensku

Liga proti reumatizmu na Slovensku (LPR SR) je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1990 z iniciatívy skupiny pacientov a zamestnancov vtedajšieho Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch. LPRe SR organizuje spoluprácu všetkých, ktorí chcú, môžu a vedia pomôcť reumatikom.

[readon2 url=“http://mojareuma.sk/kto-sme/liga/lpre/96-liga-proti-reumatizmu-na-slovensku.html“]Čítaj ďalej[/readon2]