Vloženie ilustračného obrázku na začiatok textu:

Nastav sa kurzorom na začiatok textu a klikni na tlačítko „Obrázok“ , otvorí sa  okno s obrázkami. Vyber si zo zoznamu obrázkov, alebo si môžeš vložiť vlastný. Celkom na spodku je tlačítko „Prehľadávať“ a vyber si obrázok zo svojho PC a klikni na „Nahrať“. Teraz sa tvoj obrázok zobrazí v zozname. Kliknutím ho označíš a  klikni na „Vložiť“ . Obrázok sa ti zobrazí v texte. Klikni naňho a klikni na tlačítko „stromček“. tu môžeš nastaviť názov obrázku, veľkosť, zrovnanie a okraje.

Veľkosť -Ilustračný obrázok by nemal  byť väčší ako 200×140 pix. Veľkosť môžeš meniť v tomto nastavení alebo priamo naťahovaním a zmenšovaním obrázku.

Zarovnanie – úvodný ilustračný obrázok je vhodné zarovnať v ľavo, text je potom pekne zarovnaný k obrázku

Okraje – Horizontal space – nastaviť na 5, text potom nieje natesno k obrázku.