Predstavujeme Vám jednoduchú možnosť prihlásenia sa za člena Ligy proti reumatizmu na Slovensku.

ELEKTRONICKÝ FORMULÁR PRIHLÁŠKY

kliknite TU:

http://prihlaska.mojareuma.sk/

Do občianskeho združenia Liga proti reumatizmu na Slovensku sa môžete prihlásiť veľmi jednoducho. Prvým spôsobom je elektronická prihláška (viď vyššie). Druhým spôsobom je vyplnenie predpísaného formulára prihlášky, ktorý vlastnoručne podpíšete a odošlete na adresu sekretariátu LPRe SR.

Formulár prihlášky si stiahnite po kliknutí na modrý štvorec: Poštou na adresu: LPRe SR, Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany,  E-mail: sekretariat@mojareuma.sk

 

Prihláška (docx) Prihláška (pdf)

 

Členský príspevok uhraďte bezhotovostným prevodom na príslušné číslo účtu, ktoré je uvedené vo formulári.

Prihlášku pošlite (alebo osobne odovzdajte) na adresu:

Sekretariát LPRe SR, Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany

E-mail: liga@mojareuma.sk alebo klbik@mojareuma.sk

 

LPRe SR, miestne pobočky, Klub Motýlik, Klub Bechterevikov, Klub Psoriatickej Artritídy

IBAN: SK4902000000000062336212

Variabilný symbol aktuálny rok (napr.: 2019)

Správa pre adresáta: Vaše meno a priezvisko

Suma: 5,00 €

 

Ak sa hlásite do LPRe – Klub Kĺbik,

IBAN: SK6202000000001897835356

Variabilný symbol aktuálny rok (napr.: 2019)

Správa pre adresáta: KK Vaše meno a priezvisko

Suma: 7,60 €

 

Ak sa hlásite do  Klubu Čiernych Kostí,

IBAN: SK1883300000002501584664

Variabilný symbol aktuálny rok (napr.: 2019)

Správa pre adresáta: KCK Vaše meno a priezvisko

Suma: 12,00 € (5€ + 7€)

 

Ak sa hlásite do LPRe – MP Košice, 
IBAN: SK2875000000004007876388
Variabilný symbol aktuálny rok (napr.: 2019)
Správa pre adresáta: Vaše meno a priezvisko
Suma: 10,00 €

Vyplnením prihlášky, podpisom a jej zaslaním na uvedené kontakty a uhradením členského sa stávam platným členom Ligy proti reumatizmu na Slovensku a zároveň udeľujem svoj výslovný súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov a to v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefón, pohlavie a e-mailová adresa uvedených v prihláške Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely vytvorenia a správy databázy členov Ligy proti reumatizmu na Slovensku v zmysle Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas je daný na dobu trvania členstva v Lige proti reumatizmu na Slovensku, pričom je ho možné kedykoľvek písomne odvolať s účinnosťou ku dňu doručenia písomného odvolania Lige proti reumatizmu na Slovensku.

 sledujte: www.mojareuma.sk, kde sa dozviete o pripravovaných podujatiach LPRe SR

 

1 Trackback