Predstavujeme Vám jednoduchú možnosť prihlásenia sa za člena Ligy proti reumatizmu na Slovensku.

ELEKTRONICKÝ FORMULÁR PRIHLÁŠKY

kliknite TU:

http://prihlaska.mojareuma.sk/

Do občianskeho združenia Liga proti reumatizmu na Slovensku sa môžete prihlásiť veľmi jednoducho. Prvým spôsobom je elektronická prihláška (viď vyššie). Druhým spôsobom je vyplnenie predpísaného formulára prihlášky, ktorý vlastnoručne podpíšete a odošlete na adresu sekretariátu LPRe SR.

Formulár prihlášky si stiahnite po kliknutí na modrý štvorec: Poštou na adresu: LPRe SR, Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany,  E-mail: sekretariat@mojareuma.sk

 

Členský príspevok uhraďte bezhotovostným prevodom na príslušné číslo účtu, ktoré je uvedené vo formulári, podľa toho, či chcete byť členom / členkou v :

* centrálnej LPRe SR

* vybranej miestnej pobočke (MP)

* Klube Motýlik (KM)

* Klube Kĺbik (KK)

* Klub Čiernych Kostí (KČK)

Prihlášku pošlite (alebo osobne odovzdajte) na adresu:

Sekretariát LPRe SR, Nábrežie I. Krasku 4, 921 01 Piešťany

E-mail: liga@mojareuma.sk alebo klbik@mojareuma.sk

 

LPRe SR, miestne pobočky a Klub Motýlik: číslo účtu: 62336212/0200

ISBN: SK4902000000000062336212

Variabilný symbol aktuálny rok (napr.: 2019)

Správa pre adresáta: Vaše meno a priezvisko

Suma: 5,00 €

 

LPRe – Klub Kĺbik: číslo účtu 1897835356/0200

ISBN: SK6202000000001897835356

Variabilný symbol aktuálny rok (napr.: 2019)

Správa pre adresáta: KK Vaše meno a priezvisko

Suma: 7,60 €

 

LPRe – MP Košice: číslo účtu 4007876388/7500  (ČSOB)

IBAN: SK2875000000004007876388

Variabilný symbol aktuálny rok (napr.: 2019)

Správa pre adresáta: Vaše meno a priezvisko

Suma: 10,00 €

 

Klub Čiernych Kostí 

IBAN: SK1583300000002601584637 

Variabilný symbol aktuálny rok (napr.: 2019)

Správa pre adresáta: KCK Vaše meno a priezvisko

Suma: 12,00 € (5€ + 7€)

Vyplnením prihlášky, podpisom a jej zaslaním na uvedené kontakty a uhradením členského sa stávam platným členom Ligy proti reumatizmu na Slovensku a zároveň udeľujem svoj výslovný súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov a to v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, telefón, pohlavie a e-mailová adresa uvedených v prihláške Ligy proti reumatizmu na Slovensku. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely vytvorenia a správy databázy členov Ligy proti reumatizmu na Slovensku v zmysle Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Súhlas je daný na dobu trvania členstva v Lige proti reumatizmu na Slovensku, pričom je ho možné kedykoľvek písomne odvolať s účinnosťou ku dňu doručenia písomného odvolania Lige proti reumatizmu na Slovensku.

 sledujte: www.mojareuma.sk, kde sa dozviete o pripravovaných podujatiach LPRe SR