Ďakujeme partnerom LPRe – SMR a všetkým prispievateľom 2 % z dane, ktorí prejavili dôveru nášmu občianskemu združeniu a svojím šľachetným príspevkom pomohli  a podporili činnosť LPRe-SMR a Klubu Kĺbik finančne, prispeli materiálne, poskytli dotáciu, odpracovali veľa hodín bez nároku na odmenu ako dobrovoľníci, prejavili záujem alebo povzbudili.

Vaša pomoc bola v prospech mladých reumatikov a detí s reumatickým ochorením z Klubu Kĺbik. To nás zaväzuje, aby sme všetky poukázané príspevky použili na skvalitnenie činnosti našej organizácie, pre zlepšenie života mladých ľudí a detí postihnutých reumatizmom.
Pevne veríme, že na nás nezabudnete ani v budúcom roku.
     
V mene detí, rodičov a mladých reumatikov vyjadrujeme úprimnú vďaku.
Výbor LPRe-SMR

2011
ROCHE Slovensko s.r.o.
IWC of Bratislava  (Medzinárodný klub žien)
UCB s.r.o., organizačná zložka, Slovensko
Abbott Laboratories Slovakia, s. r. o.
Hotel AVENA, Liptovský Ján

Zuzana Smatanová
Národné osvetové centrum – Dom umenia Piešťany
MGM Europe s.r.o.
MAXiLab s.r.o
Bonsens s.r.o., Jesenského 3, Nové zámky