Reumatické ochorenia človeka dostávajú do rôznych situácií, ktoré na rozdiel od iných ľudí, musí riešiť úplne netradičným spôsobom.

Bránia mu v tom ubolené kĺby, obmedzená pohyblivosť, deformity. Preto pri vykonávaní bežných činností musí často používať rôzne pomôcky. Tie sa dajú síce zadovážiť v zdravotníckych potrebách, ale ich sortiment je dosť nevyhovujúci, obmedzený a často nepraktický. Vtedy nastupuje kreativita každého jednotlivca a nejeden si vymyslí a zhotoví pomôcku sám, zrealizuje vlastný nápad, postup, ako sa povie „šitý na mieru“.