V dňoch 30.- 31. marca 2012 sa v Piešťanoch uskutočnila 2. celoslovenská konferencia pacientskych organizácií, ktorú organizovalo OZ Slovenský pacient a MEDMÉDIA.

Za LIGU PROTI REUMATIZMU NA SLOVENSKU sa zúčastnili dve členky predsedníctva a tri predsedníčky miestnych pobočiek LPRe SR z Košíc, Lučenca a Trnavy. V dvojdňovom odbornom programe vystúpili speakri z rôznych oblastí pacientskeho života, od zdravotných poisťovní až po lekárov a manažérov OZ.

 

 

Témy ktoré boli prezentované na konferencii

  1. Reforma liekovej politiky
  2. Etika partnerstva so súkromným sektorom
  3. Proces kategorizácie liekov
  4. ZP-schvaľovanie liečby
  5. Sila značky, sila vzťahov s darcami (dobrý anjel)
  6. Koľko platíme za zdravotnú starostlivosť a čo za to dostávame?
  7. Posilňovanie kompetencií pacientov prostredníctvom cieleného vzdelávania
  8. Analýza bezpečnosti pacienta, kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti v univerzitných nemocniciach SR
  9. Lekárska posudková činnosť v Soc.poist.
  10. Advokácia pacienta a súvislosti náhrady škody na zdraví.