NOVÁ POVINNOSŤ PRE OSOBNÝCH ASISTENTOV

OSOBNÍ ASISTENTI osôb s ŤZP, dávame vám do pozornosti, že po novelizácii zákona 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (130/2012 Z. z.) máte novú povinnosť.

Nová vyhláška má platnosť od 15.4.2012 a dáva za povinnosť osobným asistentom vyplniť tlačivo Oznámenie o príjmoch za rok 2011 z výkonu činnosti osobného asistenta.

Navštívte pobočku vašej zdravotnej poisťovne a tam vyplňte „Oznámenie…“ podľa daňového priznania za rok 2011. Vyplnené a podpísané tlačivo treba odovzdať do 31. mája 2012, aby ste neboli sankcionovaní.

Podľa dostupných informácií poskytujeme odpoveď na vaše dotazy, kedy sa Oznámenie do ZP nepodáva:

Príjmy z činnosti osobného asistenta poskytuje zdravotnej poisťovni daňový úrad. Preto, ak osobnému asistentovi nevznikla povinnosť podať daňové priznanie, nemusí predkladať tlačivo „Oznámenie o príjmoch za rok 2011“ do zdravotnej poisťovne.

..ešte jeden postreh z praxe: keď pôjdu osobní asistenti na zdravotnú poisťovňu, nezabudnite, musíte mať so sebou aktuálnu zmluvu o výkone osobnej asistencie.