Organizačný tím KKK z radov členov LPRe-SMR a Klubu Kĺbik pripravil 27. mája 2012 v KURSALONE – Kúpeľná dvorana v Piešťanoch v prekrásnom prostredí v historickej sále koncert operných a operetných árií, kde zazneli diela A. Dvořáka, M. Schneidera-Trnavského, G. Giordaniho, L. Francka a iných. Priatelia Klubu Kĺbik – umelci z Vrbového  a Piešťan v podaní sopranistky Petry Cmarkovej Breče, Mareka Tokoša – tenor, Soňi Širokej a Miroslava Krátkeho ako klavírneho doprovodu vystúpili bez nároku na honorár. Diváci koncertu podporili svojou účasťou budúce aktivity LPRe-SMR a Klubu Kĺbik, ktoré pripravujú v prospech detí s juvenilnou idiopatickou artritídou (JIA). ĎAKUJEME!!

Svojou účasťou podujatie podporila aj MUDr. Košková z NÚRCH s rodinou.

Foto Yvona Púčiková