Pre držiteľov starých osobitných označení vozidiel prepravujúcich ťažko zdravotne postihnutú osobu bol stanovený termín 31. decembra 2012. Do konca roka je teda lehota na výmenu osobitného označenia za parkovací preukaz opatrený znakom Európskej únie, platný v celej Európskej únii. Staré platné osobitné označenie vozidla 01, vydané do 31. decembra 2008 vtedajším obvodným úradom vám vymenia na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny za parkovací preukaz bezplatne. O výmenu parkovacieho preukazu však treba písomne požiadať.

Lehota na podanie žiadosti o výmenu parkovacieho preukazu plynie už od 1. februára 2009 a trvá do 31. decembra 2012.