Pre deti sme pripravujeme tvorivé dielne Klubu Kĺbik pod vedením animátorky Zuzany Puzderovej. Prístupné boli aj pre širokú verejnosť s možnosťou využitia vlastnej kreativity. Domov si šikovné deti odniesli svoje vlastné výrobky – magnetky na chladničku, obrázky, papierové stromčeky šťastia a iné umelecké diela.

Organizátorky KKK Ingrid a Zuzka, ďakujeme!

Foto Yvona Púčiková