Miestna pobočka v rámci ukončenia roka 2011 uskutočnila vianočný koncert v Ružinovskom domove seniorov. Naša ligová kapela ma názov Šmidli boys & gerls. Ako správna kapela mala aj predkapelu  OK-duo v zložení Darinka Okáliová – Komlóssyová a Pavol Komlóssy – Okáli. Hralo sa nám skutočne veľmi dobre a OK–duo pripravilo náladu pre samotný koncert. +FOTO

                    Zábava trvala až do zotmenia a na samom závere sa aj tancovalo. Domov sme sa rozišli s peknými pocitmi, že aj my sme prispeli našim členom a pár obyvateľom seniorského domova k predvianočnej nálade.

                                            Ing. Pavol Komlóssy

                                 predseda LPRe-MP Bratislava