Letáčik VZOPRI SA – informačná kampaň LPRe SR

LPRe SR pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu (WAD) zahajila informačnú kampaň, aby oslovila čo najviac pacientov a potenciálnych členov LPRe SR.
Ponúkame množstvo podujatí, aktivít a informácií, ktoré vám pomôžu pri vyrovnávaní sa s reumatickým ochorením.Nájdete nás v 14 miestnych pobočkách po celom Slovensku a dvoch kluboch s celoslovenskou pôsobnosťou.

 

 

Liga proti reumatizmu na Slovensku:

V zdeláva                                              
Z družuje
O rganizuje
P omáha           
R adí
I nformuje

S pája
A ngažuje…

Prihlášky za člena LPRe SR nájdete TU