Hodnotiaca správa za rok 2012

 

        

18.1.2012  – VČS – splnené

             19.9.2012 – vzdelávacie popoludnie – splnené               

      10.2.2012– 2. ročník plesu trnafských reumatikov – splnené

      12.5.2012 – Pochod trnafských reumatikov za krásami prírody na Smolenický zámok – splnené          

– Dni zdravia 14.6.-15.6.2012 – splnené

– 6. ročník Behu a chôdze reumatikov a reumatológov –17.10.2012 – splnené

– Benefičný koncert – 27.10.2012 – splnené

– Trnafskí reumatici sa liečia čajom o piatej – splnené

– Šikovné ruky reumatikov – splnené

– Týždenný rekondičný pobyt – splnené

– Plávanie každý týždeň – splnené

– Cvičenie 1x týždenne – splnené

– Tlač periodika: Trnafský reumatik – Občasník pre členov LPRe – MP     Trnava, marec 2012, december 2012 – splnené