Liga proti reumatizmu – Klub Motýlik

Návrh plánu činnosti na rok 2013

 (príprava na výročnú členskú schôdzu v r. 2013)

 

  1. Šírenie informácií o kolagenóznych ochoreniach pre záujemcov najmä prostredníctvom webu www.zivotslupusom.sk a www.mojareuma.sk  a nábor nových členiek/členov do LPRe – KM. 
  2. Návštevy kultúrnych podujatí členkami LPRe – KM   2x za rok 2013.
  3. Účasť na behu reumatikov v roku 2013.              
  4. Zisťovanie potrieb a získavanie nových podnetov od návštevníkov webových stránok www.zivotslupusom.sk

 

V Bratislave 11.02.2013 

predsedníčka LPRe – KM