Plán činnosti

LPRe- MP Trenčín

na rok 2013

 

   1.      Apríl–návšteva výstavy kvetín “Gardena“ spojená s návštevou  divadelného predstavenia

2.     Máj, jún – jednodňový zájazd na termálne kúpalisko do Veľkého Medera

3.     September – návšteva termálneho kúpaliska určíme podľa záujmu

4.     Október – beh reumatikov spojený s opekačkou

5.     December – mikulášsky večierok

6.     Zvýhodnený rehabilitačný pobyt v Turčianskych Tepliciach organizovaný podľa ponuky kúpeľov.

7.     Ponuka na čiastočné hradenie permanantiek do termálneho rehabilitačného bazéna v Trenčianskych Tepliciach.

 

V Trenčíne dňa 28. 01. 2013

Vypracovala : Janka Kučerová – predsedníčka výboru LPRe – MP Trenčín