Výročná členská schôdza sa uskutočnila dňa 21. 02. 2013 od 14.30 h v miestnosti Centra voľného času I. (klub dôchodcov) na Adámiho ulici v Topoľčanoch.