Vyhodnotenie činnosti

LPRe- MP Ilava

v roku 2012