Plán činnosti LPRe – Ba na rok 2013

 

 

1.    6. marec – 13. VČS v RDS 

2.    13. apríl, sobota 15:00 – Medická záhrada 

3.     apríl, sobota – Železná studnička/Klepáč, 11:00 Patrónka 

4.    18. máj, sobota 15:00  – Majáles v RDS 

5.    29. jún, sobota 15:00   – Bibiana ( výstava ) posedenie v Rozprávkove

6.    16. august, 11:00 Patrónka – Helenkovská opekačka ( ŽS, Snežienka ) 

7.    7. september, sobota 15:00  – Ružinovský park 

8.    12. október, sobota 15:00 – Posedenie pri gitarkách v RDS 

9.     október, november – divadlo Astorka 

10.  14.december, sobota 15:00 – Posedenie pri gitarkách spojené 

         s videoprezentáciou ligy ( Vianoce v RDS)

 

 

Poznámka:

 

 

1.    V prípade nepriaznivej predpovede počasia bude termín akcie posunutý.

 

2.    V každom prípade čakajte na telefonickú pozvánku, zhruba týždeň pred 

       plánovanou akciou, čím Vám potvrdím uskutočnenie akcie. 

 

 

 

                                                                                              Ing. Pavol Komlóssy

                                                                                          predseda LPRe – MP Ba