Pozvánka na VČS LPRe – MP Košice

Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu Ligy proti reumatizmu – Miestna pobočka Košice, ktorá sa uskutoční dňa 3.4.2013 o 16:00 hod. v jedálni Hotela Strojár.