Turistická vychádzka

 

 

Prvý máj – Sviatok práce. My, členovia LPRe – MP  Bardejov  sme sa rozhodli tento deň využiť na krátku a nenáročnú turistickú túru v neďalekých Bardejovských kúpeľoch.

Prebúdzajúca sa príroda tzv. „kyslíkovej dráhy“ bola krásna. Aj počasie nám prialo a tak sme našu prechádzku spojili s „opekačkou“.

 

Prežili sme jedno krásne slnečné popoludnie, ktoré nám umožnilo nielen  lepšie sa navzájom spoznať, ale aj dopovedať si niektoré „veci“, ktoré sú  pre krátkosť času  na našich členských schôdzach spomenuté len okrajovo.

Bola to naša prvá akcia podobného druhu, ale určite nie posledná…

 

-as-