Košické predvianočné dni  2013 sú rozprávkovo krásne. Želali by sme  si, aby výnimočný  projekt Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 týmto rokom nekončil. Sme hrdí, čo všetko krásne sa v meste za ten rok podarilo a vnímame to ako dar nám Košičanom pod vysvieteným  strom  na Hlavnej ulici. Košickí reumatici sa stretli 17. decembra 2013 na obľúbenom predvianočnom posedení.

Program, ktorý pre nás pripravili klienti z LUXu, n. o. pod vedením PhDr. Gabriely Kľukovej sa dotkol sŕdc prítomných. Priložené fotografie približujú atmosféru stretnutia. Anjel v bielych šatoch doslovne anjelským hlasom rozvibroval atmosféru, ktorú doplnili krásne vianočné vinše, verše a koledy. Veľký potlesk ako ocenenie  práce p. učiteľky a vzácnych „umelcov“ – klientov LUXu, darčeky a pohostenie potešilo. Dobre sa počúvalo zhodnotenie činnosti a podnetné diskusné príspevky o možnej spolupráce s maďarskými reumatikmi na veľkoplošnej pohľadnici a o zmene miesta RLP v Trenčianskych Tepliciach. Naše stretnutie pozdravila E. Formenderová, predsedníčka pobočky Ligy proti osteoporóze. Poďakovala za intenzívnu spoluprácu oboch pacientskych organizácií K. Palkovej a všetkým členkám s členstvom v oboch Ligách. Pri káve a makovej štrúdle, medovníkových srdiečkach si mnohí pospomínali na vždy vydarené Vianoce z minulých rokov a pri lúčení si popriali aj dobrý štart do nového roku 2014. Stretneme sa 3. apríla 2014 na VČS.

Daniela Fényesová, LPRe-  MP KOŠICE