Pozývame Vás na VČS do miestnych pobočiek a klubov LPRe SR.

Na podujatia sú pozvaní všetci členovia príslušnej MP alebo klubu, ale i všetci tí, ktorí majú záujem stať sa členom.

Pripravujeme:

13.07.2014 – Klub Kĺbik o 13.00 hodine, Hotel Solisko, Štrbské Pleso

– ďalšie termíny VČS v MP Čadca, Partizánske a Trnava oznámime priebežne

…už zrealizované:

30.01.2014 – MP Trenčín

12.02.2014 – MP Púchov

13.02.2014 – MP Lučenec

21.02.2014 – MP Martin

26.02.2014 – MP Bratislava

20.03.2014 – MP Topoľčany

27.03.2014 – MP Bardejov

03.04.2014 – MP Košice

04.04.2014 – MP Žilina

11.04.2014 – MP Ilava

16.05.2014 – Klub Motýlik

29.05.2014 – MP Poprad

 

25.-26.04.2014 Motivačno-vzdelávací kurz LPRe SR26.04.2014 – spoločné zasadnutie Predsedníctva LPRe SR v Piešťanoch