Plán činnosti na rok 2014 LPRe – MP Žilina

1.            Zasadnutie Výboru MP Žilina     28.3.2014           

2.            Výročná členská schôdza MP Žilina         4.4.2014              

3.            Účasť na Rekondično-integračnom pobyte KK 2014        13.-19.7.2014

4.            Beh reumatológov a reumatikov pri príležitosti SDR          október              

5.            Neformálne stretnutia členov MP Žilina                            priebežne          

6.            Účasť na spoločných zasadnutiach predsedníctva a lídrov MP/K              26.4.2014           

7.            Účasť na Motivačno-vzdelávacích kurzoch LPRe SR         v apríli, júni, septembri, novembri

 

Vyhodnotenie činnosti za rok 2013 LPRe – MP Žilina

 

Výbor LPRe – MP Žilina  schválil: dňa 31.1.2014

Počet  členov k 31.12.2013: 9

Počet  nových členov v roku 2013: 0

1.            účasť na Rekondično-integračnom pobyte Klubu Kĺbik            14.-20.7.2013        

2.            Beh reumatol. a reumatikov pri príležitosti SDR                      10.10.2013              

3.            účasť na spoločnom zasadnutí predsedníctva a lídrov MP/K      21.9.2013              

4.            Vznik novej webstránky pre Žilinu                                        september 2013

                http://reuma-zilina.webnode.sk/

                e-mail: reuma-zilina@outlook.sk                                                                          

               

V Žiline 31.01.2014                           predsedníčka LPRe – MP Žilina, Klaková Iveta