Vážení členovia i nečlenovia LPRe – MP Žilina,

Srdečne Vás pozývame na Výročnú členskú schôdzu LPRe – MP Žilina, ktorá sa uskutoční dňa 4. apríla 2014 o 16,00 hod. v čajovni Dobrá myseľ na Štúrovej ulici 1 v Žiline.

(ulička z Mariánskeho námestia smerom k bývalému Smeru).

Účasť každého člena i nečlena LPRe SR, rodiča aj dieťaťa je vítaná. Svojou účasťou prejavíte záujem o dianie v LPRe – MP Žilina a prispejete k nášmu napredovaniu. Zhodnotíme naše fungovanie v minulom roku, oboznámime sa s rôznymi novinkami, ktoré sa Vám iste budú páčiť a odprezentujeme si plán na rok 2014. V diskusii budete mať možnosť predniesť svoje predstavy, pripomienky a návrhy.

                                                                                                                       Výbor LPRe – MP Žilina