V októbri 2013 oslávil pán doc. MUDr. Tibor Urbánek významné životné jubileum 90 rokov. 

Vyštudoval medicínu na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a na Karlovej univerzite v Prahe. Roku 1951 nastúpil na reumatologické oddelenie do Trenčianskych Teplíc k prof. Siťajovi, s ktorým pracoval 40 rokov. Je spoluzakladateľom Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany, kde od 1. marca 1953 pracoval ako zástupca riaditeľa. Je autorom vyše 160 prác v domácich i zahraničných periodikách, spoluautorom knižných publikácií a učebných textov. Poznáme ho ako šéfredaktora časopisu Rheumatológia. Je držiteľom viacerých významných ocenení. Primátor mesta Piešťany mu v roku 2003 udelil Cenu mesta Piešťany.