Činnosť  LPRe – MP TT na rok 2014 

  1. vzdelávacie popoludnie so zdravotníckymi prednáškami
  2. dni zdravia
  3. 8.ročník behu a chôdze reumatikov a reumatológov
  4. šikovné ruky
  5. plávanie, cvičenie
  6. návšteva kultúrnych podujatí

 

 

                                                                      Výbor  LPRe MP TT