Plán činnosti LPRe – MP Bratislava na rok 2014  schválené: 26. februára – 14. VČS

 1.       marec, sobota Divadlo Astorka
 2.       apríl, sobota 15:00 – Medická záhrada
 3.       apríl, sobota – Železná studnička/Klepáč, 11:00 Patrónka
 4.       máj, sobota 15:00   – Bibiana ( výstava ) posedenie v Rozprávkove

5.  16. august, 11:00 Patrónka – Helenkovská opekačka ( ŽS, Snežienka )

      6.  september, sobota 15:00  – Kuchajda

      7. 5. október, sobota 15:00 – Posedenie pri gitarkách v RDS

 1. 12.október, Beh pre zdravie, (Eurovea)

      9. 13.december, sobota 15:00 – Posedenie pri gitarkách spojené  s videoprezentáciou ligy

          (Vianoce v RDS)

Poznámka:

 1. V prípade nepriaznivej predpovede počasia bude termín akcie posunutý.

 2.V každom prípade čakajte na telefonickú pozvánku, zhruba týždeň pred plánovanou akciou, čím Vám potvrdím uskutočnenie akcie.

 

 

Vyhodnotenie činnosti LPRe – Ba za rok 2013

 1.  

  1.   6. marec – 13. VČS v RDS
  2. 20. apríl, sobota 15:00 – Medická záhrada
  3. 11. máj, sobota – Železná studnička/Pod Klepáčom
  4. 18. máj, sobota 15:00  – Majáles v RDS
  5. 29. jún, sobota 15:00   – Bibiana ( výstava ) posedenie v Rozprávkove
  6. 16. august, 11:00 Patrónka – Helenkovská opekačka ( ŽS, Snežienka )
  7.  7. september, sobota 15:00  – Ružinovský park
  1. 12. október, sobota 15:00 – Posedenie pri gitarkách v RDS
  2.  október, november – divadlo Astorka

      10. 14.december, sobota 15:00 – Posedenie pri gitarkách  

            spojené s videoprezentáciou  ligy ( Vianoce v RDS)

  Poznámka:

  1. Červenou farbou sú vyznačené nesplnené akcie.

                                                                                    

    

                                                                                   Ing. Pavol Komlóssy

                                                                                            predseda LPRe – MP Ba