Vyhodnotenie činnosti za rok 2013

   
     
 

LPRe – MP Topoľčany

   
 

Správu vytvoril: Ing. Krivošík Koloman

   
 

Výbor LPRe – MP Topoľčany  schválil: 20. 03. 2014

   
     
     
    

P.Č.

Popis činnosti podľa plánu z predch. roka

Počet členov

Splnené

Nesplnené

1.

Zasadnutie výboru MP                                               

10x do roka

/

 

2.

Spoločné cvičenie

0

 

/

3.

Výročná členská schôdza

20.3.2013

/

 

4.

Rekondičný pobyt

3x

/

 

5.

Beh reumatol. a reumatikov pri prílež. SDR

10.10

/

 

 

 

 

 

 

 

Činnosť nad rámec plánu

 

 

 

1.

Návšteva divadla: …………………

0

 

/

2.

Deň narcisov

13.4.2013

/

 

     
 

V Topoľčanoch 14. 03. 2014

Koloman Krivošík

 
  

predseda LPRe – MP Krivošík Koloman