Pri príležitosti 10. výročia založenia Klubu Motýlik a Svetového dňa lupusu sme zorganizovali veľké stretnutie pacientov s lupusom. Zišli sme sa v hojnom počte v kaviarni Marks&Spencer v bratislavskom OC Eurovea. Niektorí sme sa po roku videli opäť, pre iných to bolo po prvýkrát. Najprv sme sa zoznámili, občerstvili a mohla sa začať Výročná členská schôdza. Zvolili sme novú revíznu komisiu a tajomníčku, oboznámili sme všetkých členov s aktivitami, ktoré sme absolvovali minulý rok, predstavili plán aktivít na tento rok a diskutovali sme o aktuálnych témach. Najzaujímavejšou bolo zorganizovať stretnutie s Lupus ČR, ktoré sa má uskutočniť v auguste v Senci. Podrobnejšie informácie budú nasledovať v nasledujúcich mesiacoch. Po oficiálnej časti sa začala obľúbená diskusia. Tu sme si vymenili informácie zo sveta medicíny, poradili sme si navzájom ako cvičiť alebo sme len načúvali ostatným. Stretnutie hodnotíme veľmi pozitívne a dúfame, že sa naše rady budú rozširovať a stretnutia opakovať.