Stojí pred nami veľká výzva – začať s organizovaním skupinových, zdravotných cvičení pre reumatikov v Bratislave! 

Môžete sa predbežne prihlásiť na cvičenie v Bratislave, ktoré plánujeme začať v septembri 2014 v blízkosti Račianskeho mýta na Šancovej ul. Cvičenie bude 1x do týždňa 1 h. (ut. alebo str.)

Môžete písať cez FB skupinu LPRe – Miestna pobočka Bratislava alebo na e-mail: reuma.bratislava@gmail.com  

Budeme VÁS včas informovať.

Tešíme sa na vašu účasť

MP Bratislava

stručné zhrnutie:

LPRe – MP Bratislava, plánuje skupinové cvičenie pre reumatikov
termín: od septembra 2014
miesto: na Šancovej ul. blízko Račianskeho mýta

Cvičenie bude 1x do týždňa 1 hod. cca o 16 hod. kontakt: reuma.bratislava@gmail.com