8. októbra 2014 sme v Púchove slávili Svetový deň reumatizmu. Na pešej zóne sa podujatie uskutočnilo aj za účasti Púchovskej televízie. V seniorskom centre sme mali improvizovanú reumatologickú ambulanciu. Pani MUDr. Janíková bola výborná, odpovedala na všetky otázky veľmi fundovane a maximálne zrozumiteľne. Taktiež bola prítomná p. riaditeľka ZP Dôvera Ing. Kršíková, ktorá nás oboznámila ako si môžeme elektronicky alebo osobne zistiť svoje náklady na liečenie, alebo interakcie jednotlivých liekov. Prišlo veľa záujemcov, až 84 osôb, ledva sme sa pomestili. Prvý krát sa k podujatiam SDR zapojila aj púchovská verejnosť, /oznam bol v Púchovskej televízii aj v Púchovských novinách. Z MP Púchov do Piešťan na Celoslovenské stretnutie reumatikov 11.10.2014 prídu 4 členky. A.J.

viac info na: puchov@mojareuma.sk