Stretnutia pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu sa uskutočnili

28.09.2014 MP Trenčín               40 účastníkov
02. a 08.10.2014 MP Košice   152 účastníkov

03.10.2014 MP Martin                  36 účastníkov
03.10.2014 MP Poprad                25 účastníkov
03.10.2014 MP Topoľčany           47 účastníkov

05.10.2014 MP Ilava                     45 účastníkov

08.10.2014 MP Bardejov              97 účastníkov

08.10.2014 MP Púchov                84 účastníkov

11.10.2014 MP Žilina                   40 účastníkov

11.10.2014 Celoslovenské stretnutie reumatikov v Piešťanoch                        

                                                                  350 účastníkov

Klubu Kĺbik a Klubu Motýlik                  74 účastníkov

pondelok 13.10.2014 MP Lučenec      61 účastníkov

celkovo spolu: ………………………….     1051 účastníkov

pre viac info kontaktujte MP a kluby e-mailom:
napíšte mesto@mojareuma.sk