Dňa 03 .10. 2014 sme uskutočnili stretnutie pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu (12. 10.).

Akciu sme robili v spolupráci s Gymnáziom Poprad, na ul. Dominika Tatarku. Osobitné poďakovanie patrí prof. PaeDr. Ladislavovi Jantošovi. Akciu môžeme hodnotiť ako vydarenú.

Zúčastnilo sa jej  25 účastníkov a taktiež sa pristavovali náhodní okoloidúci, ktorým sme dávali propagačné  letáčiky ligy. Po fotografovaní sme boli na občerstvení (káva, čaj) v blízkej reštaurácii, kde  sme pokračovali v rozhovoroch  o SDR a o našej činnosti.