Uchádzame sa o Cenu Nadácie Orange za rok 2014. Našu organizáciu Ligu proti reumatizmu SR na základe predloženia nominácie a splnenia formálnych kritérií zaradili do hodnotiaceho procesu.

D R Ž T E  N Á M  P A L C E !!