Vás pozýva

na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

vo štvrtok 14 .05. 2015 o 17:00 hodine v kaviarni Marks & Spencer

v nákupnom centre Eurovea v Bratislave.

 

 

Program:

  1. Otvorenie a schválenie programu
  2. Voľba zapisovateľa
  3. Správa o činnosti a hospodárení  KM za rok 2014
  4. Plán činnosti na rok 2015
  5. Svetový deň lupusu – Tlačová konferencia  6.5.2015
  6. Informácia o pripravovanej Medzinárodnej konferencii Systemic Lupus Erythematosus (september 2015, Viedeň)
  7. Členstvo Klubu Motýlik v Lupus Europe
  8. 2% z daní za rok 2013 – návrh rozdelenia prostriedkov
  9. Diskusia
  10. Ukončenie

 

V Bratislave 29.04.2015

Výbor LPRe – KM

Občianske združenie pre pacientov s lupusom