V piatok 22. mája 2015 sa uskutočnilo prednáškové popoludnie Ligy proti reumatizmu SR v NÚRCH Piešťany za účasti zástupcov a lídrov z miestnych pobočiek, klubov, hospit. pacientov a hostí. Poslucháčov zaujali prednášky na témy: Čo poskytuje pacientom NÚRCH Piešťany? Kvalita života a preferencie pacientov s autoimunitnými ochoreniami. O životnom štýle reumatika podľa ESoS. Čas na pozitívne zmeny prichádza…
Osobný príbeh: Moja životná cesta s CINCA syndrómom…
Promo-kampaň k 25. výročiu založenia Ligy proti reumatizmu SR.

foto: Yvona Púčiková