23.05.2015 sa uskutočnilo IX. Valné zhromaždenie LPRe SR, ktoré zvolilo Predsedníctvo i RK Ligy proti reumatizmu SR na obdobie 2015 – 2018.

Čestný predseda LPRe SR Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP vo svojom slávnostnom príhovore zdôraznil význam pacientského OZ LPRe SR a jeho poslanie. Pripomenul začiatky a aj ťažkosti pri vzniku združenia pred 25 rokmi. Poďakoval sa terajšiemu vedeniu Ligy za záslužnú a užitočnú prácu v prospech pacientov s reumatickým ochorením a LPRe SR.

Predsedníčka LPRe SR Mgr. Jana Dobšovičová Černáková pripomenula prítomným, že rok 2015 sa nesie v znamení 25. výročia založenia LPRe na Slovensku a celé jej tohtoročné pôsobenie sa bude niesť v tomto duchu. Predstavila tiež nový poster "25 rokov činnosti LPRe SR".

foto: Yvona Pucikova

Poster 25 rokov činnosti LPRe na Slovesnku