Blíži sa Svetový deň reumatizmu

LPRe SR pri tejto príležitosti organizuje množstvo podujatí po celom Slovensku. V rámci programu si pripomenieme 25. výročie vzniku Ligy proti reumatizmu, Svetový deň reumatizmu a už tradičné slávnostne vyhlásime výsledky novinárskej súťaže KROK 2014. Toto slávnostné podujatie sa uskutoční v sobotu 10. októbra 2015 o 14. h na Kúpeľnom ostrove v Spoločenskom centre SLK PN.
V programe vystúpia Folklórny súbor ŽITO z Hotelovej akadémie L. Wintera Piešťany a Katarína Koščová s kapelou.

V sprievodnom programe bude pripravené množstvo prekvapení pre malých aj veľkých návštevníkov, uvedieme do života výročný zborník 25 rokov Ligy proti reumatizmu na Slovensku.
Návštevníci podujatia budú môcť navštíviť poradne “v improvizovanej reumatologickej ambulancii” a základné sociálne poradenstvo Centra sociálno-psychologickej podpory.

autor plagátu: Finka Michal

Partneri podujatia:

Mesto Piešťany, AbbVie, s.r.o., Penzión Hellene Piešťany, PFIZER LUXEMBOURG SARL, o.z.,

Roche Slovensko, s.r.o., Sanofi-aventis Pharma Slovakia, s.r.o., Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., ULTRA PRINT, s.r.o.