Pripravili sme pre vás Informačný bulletin 2/2015

http://www.mojareuma.sk/pdf/web/viewer.html?file=http://www.mojareuma.sk/pdf/2015-2.pdf

Členovia LPRe SR ho dostali automaticky. 

Dajte nám spätnú väzbu, ako ste spokojní. Čo by ste si radi prečítali v budúcom čísle? 

Môžete sa tešiť na obľúbené rubriky a aj na malé prekvapenia.

Nečlenovia –  záujemcovia o bulletin kontaktujte nás na liga@mojareuma.sk

 viac info na 0917 790 264