Primeranosť opatrení zameraných na pomoc pri zotrvaní v pracovnom pomere alebo získaní invalidného dôchodku u pacientov s reumatoidnou artritídou.
 
Dotazník pre reumatológov:
 
Dotazník pre pacientov:
 
Tieto dotazníky zisťujú názor reumatológov a ich pacientov s reumatoidnou artritídou na existujúce systémy podpory udržania si práce/pracovnej schopnosti.
Tiež majú za cieľ zmapovať skúsenosti pacientov s reumatoidnou artritídou vo vzťahu k sociálnemu zabezpečeniu počas pracovnej neschopnosti/invalidity.
Výsledky štúdie budú súčasťou rozsiahlejšej iniciatívy, ktorej cieľom je pochopiť dostupnosť podporných systémov sociálneho zabezpečenia v prípade problémov s udržaním platenej práce u pacientov s reumatoidnou artritídou.
 
Ďakujeme Vám za aktívny prístup a vyplnenie dotazníka. 
 
S pozdravom
LPRe SR

 

 

viac info na petra@mojareuma.sk