International Women's Club of Bratislava poskytol finančný dar na zakúpenie špeciálnych stoličiek pre potreby a zvýšenie pohodlia klientov Centra sociálno-psychologickej podpory. Iniciátorom a prevádzkovateľom CS-PP je Liga proti reumatizmu SR.

Ku stoličkám pribudli aj príjemne podušky, ktoré stoličky vyvýšia podľa potreby. Klientmi CS-PP sú často pacienti – reumatici, osoby s ŤZP alebo po operáciách kĺbov. Práve im sa ťažko sadá a vstáva z bežných stoličiek. Tu by už mali mať zabezpečené maximálne pohodlie i bezpečnosť pri sedení. K celkovému pohodliu klientov prispejú aj stolčeky – ako podložky pod nohy (viď foto).

ĎAKUJEME!