Predsedníctvo LPRe SR na svojom spoločnom zasadnutí schválilo správy o činnosti MP a klubov a zástupcovia z MP/K si spomedzi seba verejným hlasovaním zvolili najúspešnejšie MP/K a udelili im ocenenia „Cena kolegov za rok 2015“ a to v tomto poradí:

  1. miesto: Klub Kĺbik
  2. miesto: MP Púchov
  3. miesto: MP Košice a Klub Motýlik


GRATULUJEME víťazom a oceneným!

 

like – emotikon