1. júna 2016 na Medzinárodný deň detí sme sprístupnili novú webovú stránku Klubu Kĺbik: 

www.klubklbik.sk