V sobotu 10. septembra 2016 sa uskutočnilo pracovné stretnutie MP Bratislava.

Účastníci tohto stretnutia zvolili „Prípravný výbor“ na zvolanie členskej schôdze.

Ďakujeme všetkým aktívnym účastníkom, ktorí sa aktívne zapojili do prípravnej fázy oživenia činnosti LPRe – Miestnej pobočky Bratislava.
Pracovné stretnutie bolo veľmi príjemné, srdečné a tvorivé.
Miestna pobočka pripravuje členskú schôdzu v prvej polovici novembra. Ak máte záujem o viac informácií a o výhľadovú činnosť Ligy proti reumatizmu v Bratislave a pre Bratislavčanov a okolie, kontaktujte nás na bratislava@mojareuma.sk a info. linke 0917 790 264

 

Ďakujeme AOPP za poskytnutie priestorov na stretnutie MP BA.