Svetový deň reumatizmu 12. október  „Budúcnosť je v našich rukách“

Liga proti reumatizmu SR ďakuje svojim partnerom, menovaným aj nemenovaným, ktorí podporili podujatia a aktivity pripravované pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu 2016.

Ďakujeme.