25.01.2017 sa v Banskej Bystrici uskutočnila Zakladajúca členská schôdza Ligy proti reumatizmu – Miestna pobočka Banská Bystrica.

Predsedom MP Banská Bystrica bol zvolený Mgr. Jaroslav Bečka (v pravo).

Na mape miestnych pobočiek Ligy proti reumatizmu na Slovensku oficiálne usadila aj Banská Bystrica. Svitá na lepšie časy aj reumatikom v strede Slovenka. Našlo sa zopár ľudí, ktorí chcú pomáhať a svojou aktivitou zapáliť aj ďalších pacientov s reumatickým ochorením, prebudiť ich z letargie, rozhýbať  kĺby a kĺbiky. Radi privítajú každého, kto chce ŽIŤ A HÝBAŤ SA nielen pre seba a svoj dobrý pocit, ale aj pre druhých ľudí s podobným ochorením. Bližšie informácie môžete získať na e-mailovej adrese: banskabystrica@mojareuma.sk alebo na stránke www.reumabb.webnode.sk.

Výbor LPRe – MP BB odkazuje záujemcom o členstvo v novej pobočke:

„Podaril sa nám ďalší krôčik: 25. januára 2017 vznikla v Banskej Bystrici ďalšia MP. Ďakujeme všetkým za podporu!“

1 MP BB 2017